این کتاب کتابی است در مورد فصل های افغانستان. فصل برادری و دوستی گمشده جاری در مسیل جنگ های جهانی ،سقوط شاه ها،روی کار آمدن طالبان و... آمیخته ای از فرهنگ و سیاست که عقب ماندگی افغانستان را بیش از پیش نشان می دهد. قبل تر ها جانستان کابلستان رضا امیرخانی را شخم زده بودم ولی فرهنگ هر کشوری را باید از زبان مردم همانجا شنید. از علاقه ی افغانی ها به همجنس بازی، نوکر شدن یک قوم فقط به خاطر اینکه اهل هزاره بود اند و نه چیز دیگر، فراری بودن از شهر و کشورشان، و بدبینی و پشت سر حرف زدن مردم تا اجبار به حجاب زنان، زنانی که تنها حجاب ظاهر دارند.
کتاب بادبادک باز از لحاظ توصیف و ربط داشتن موضوع بهم یک شاهکار است. خالد حسینی به راستی تمام احساسات و حالاتش را وارد داستانش کرده طوری که واقعا حس می کنی امیر خود خالد است و خالد خود امیر